Теми дипломних проектів студентів-випускників 2015 р.

Теми дипломних проектів студентів-випускників 2015 р. денної та заочної форми навчання факультету інформаційно-комп’ютерних технологій за напрямом підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 6.050201 “Системна інженерія” та спеціаліста 7.05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”, магістра 8.05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика” та призначити керівників виконання атестаційних магістерських робіт по університету.

Наказ 2015

Засідання ДЕК

На кафедрі КСУтаА відбудуться засідання ДЕК:

1. Попередній захист дипломних робіт бакалавра на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія» та попередній захист дипломних проектів спеціаліста на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 7.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»:

12.12.2014р. о 14.30 – ЗСІ–10;
13.12.2014р. о 11.00 – ЗСІ–09;
10.06.2015р. о 14.30 – СІ–67;
11.06.2015р. о 14.30 – СІК–9;
12.06.2015р. о 14.30 – СІ–66;
13.06.2015р. о 11.00 – ЗСІК–11;
13.06.2015р. о 14.00 – ЗСІК–12;

2. Попередній захист дипломних робіт магістра на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»:
10.06.2014р. о 12.00 – СІ-66м

3. Захист дипломних робіт бакалавра на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія» та попередній захист дипломних проектів спеціаліста на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 7.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»:

26.12.2014р. о 10.00 – ЗСІ–10;
23.12.2014р. о 10.00 – ЗСІ–09;
19, 23.06.2015р. о 10.00 – СІ–67;
23, 26.06.2015р. о 10.00 – СІК–9;
19, 23, 24.06.2015р. о 14.00 – СІ–66;
24, 25.06.2015р. о 10.00 – ЗСІК–11;
23, 25.06.2015р. о 14.00 – ЗСІК–12;

4. Захист дипломних робіт магістра на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»:
26.06.2015р. о 14.00 – СІ-65М, ауд.248

P.S. В розклад можуть бути внесені зміни