Теми дипломних проектів студентів-випускників 2015 р.

Теми дипломних проектів студентів-випускників 2015 р. денної та заочної форми навчання факультету інформаційно-комп’ютерних технологій за напрямом підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 6.050201 “Системна інженерія” та спеціаліста 7.05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”, магістра 8.05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика” та призначити керівників виконання атестаційних магістерських робіт по університету.

Наказ 2015